Deel deze pagina

Gemeente Fusie Deinze Nevele

Zoek mee naar een nieuwe naam voor het infomagazine

Gepubliceerd op  woensdag 26 september 2018

De stad Deinze en de gemeente Nevele vormen vanaf 1 januari 2019 een nieuwe fusiestad. Tot nu toe hebben zowel Nevele als Deinze een afzonderlijk infomagazine. Vanaf 1 januari 2019 blijft er slechts één magazine over dat tien keer per jaar zal worden bedeeld.

Wij willen graag een goed klinkende en passende naam voor het nieuwe magazine vinden en daarvoor doen we een beroep op jou! Ben jij creatief? Heb je een goed idee? Neem dan deel aan onze wedstrijd!

Wie kan deelnemen?

  • Iedere inwoner van Deinze en Nevele, individueel of in groep.
  • Iedere leerling ingeschreven in een Deinse of Nevelse school, de stedelijke academie voor schone kunsten Deinze en de stedelijke academie voor muziek, woord en dans Deinze. Er kan ook per groep, bijvoorbeeld per klas, ingeschreven worden.
  • Iedere rechtspersoon met zetel in Deinze of Nevele.
  • Medewerkers van het stads- en gemeentebestuur, OCMW en AGB (met uitzondering van medewerkers die zetelen in de jury).

Wie beoordeelt de inzendingen?

Een jury, bestaande uit drie afgevaardigden van het stadsbestuur, drie afgevaardigden van het gemeentebestuur en één extern jurylid, kiest de naam.

Hoe kan je deelnemen?

  • Zend een mail naar infomagazine@deinze.be met jouw gegevens (naam, pseudoniem, adres, telefoonnummer, geboortedatum). Het voorstel van naam voor het infomagazine moet je als bijlage (Word- of PDF-bestand) aan de mail toevoegen. In die bijlage mag je geen persoonsgegevens vermelden, alleen het pseudoniem.

  • Of zend een brief onder gesloten omslag naar de dienst communicatie en onthaal, Brielstraat 2, 9800 Deinze met vermelding op de envelop: “wedstrijd naam infomagazine fusiestad” en voeg het volgende toe:
    • een pagina met jouw gegevens (naam, pseudoniem, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum en e-mailadres).
    • een pagina met vermelding van het voorstel van naam voor het infomagazine en pseudoniem.

Je kan deelnemen tot en met 31 oktober 2018 en je mag meerdere voorstellen indienen.

De winnaar krijgt 250 euro aan cadeaucheques.