Deel deze pagina

Gemeente Fusie Deinze Nevele

Nieuwe straatnamen

Identieke of sterk gelijkende straatnamen zijn niet mogelijk in de nieuwe fusiestad. Naar aanleiding van de verplichte wijzigingen voor de fusie, werd ook beslist om ook een aantal straatnamen aan te passen omdat de huidige situatie verwarring schept voor veiligheidsdiensten en postbedrijven. Om deze reden zal in sommige straten samen met een nieuwe straatnaam een nieuwe nummering worden doorgevoerd.

In totaal krijgen 24 straten in Nevele en 19 straten in Deinze een nieuwe naam en/of nieuwe huisnummers. De gemeentebesturen erkennen dat een adreswijziging de nodige ongemakken met zich meebrengt. De inwoners van de straten waarvan de naam of huisnummer wijzigt, hebben persoonlijk een brief ontvangen met meer informatie.