Deel deze pagina

Gemeente Fusie Deinze Nevele

Nieuwe straatnamen

Identieke of sterk gelijkende straatnamen zijn niet mogelijk in de nieuwe fusiestad. Naar aanleiding van de verplichte wijzigingen voor de fusie, werd ook beslist om ook een aantal straatnamen aan te passen omdat de huidige situatie verwarring schept voor veiligheidsdiensten en postbedrijven. Om deze reden zal in sommige straten samen met een nieuwe straatnaam een nieuwe nummering worden doorgevoerd.

In totaal krijgen 24 straten in Nevele en 19 straten in Deinze een nieuwe naam en/of nieuwe huisnummers. De gemeentebesturen erkennen dat een adreswijziging de nodige ongemakken met zich meebrengt.

Infobrochure

Afhankelijk van uw situatie zal u een aantal administratieve stappen moeten vervullen. In samenwerking met de federale en de Vlaamse overheid proberen wij zoveel mogelijk voor u in orde te brengen. Enkele zaken zal u echter zelf moeten regelen. Wat wel en wat niet? Dat vindt u in de infobrochure

De infobrochure is een werkdocument. Sommige aanpassingen zijn nog onder voorbehoud. Hiervoor wachten we op verder nieuws van de hogere instanties. Zodra we meer informatie krijgen van de Vlaamse of federale overheid, passen we de infobrochure aan.