Deel deze pagina

Gemeente Fusie Deinze Nevele

Hoe verloopt de straatnaamwijziging?

Opstellen lijst (december 2017)

Op basis van een weging werd beslist in welke gemeente 1 van de 2 identieke of sterk gelijkende straatnamen moet wijzigen. Voor de andere straatnamen werd afgewogen of de hinder van wijziging opweegt tegen de veiligheidswinst van een betere straatnaamgeving. Op basis hiervan werd de definitieve lijst goedgekeurd tijdens de gemeenteraadszittingen van 19 december 2017.

Suggesties bewoners (januari 2018)

Alle bewoners van de betrokken straten werden eind december 2017 aangeschreven en krijgen tot 1 februari 2018 de mogelijkheid om een suggestie in te sturen voor een nieuwe naam voor hun straat.

Straatnaamwerkgroep (februari-maart 2018)

De straatnaamwerkgroep bundelt deze suggesties samen met de eigen voorstellen en legt de voorstellen voor aan de colleges van burgemeester en schepenen. De colleges kiezen de nieuwe straatnamen.

Openbaar onderzoek (april-mei 2018)

De volgende stap is een openbaar onderzoek over het voorstel voor een nieuwe straatnaam, gevolgd door behandeling van de eventuele bezwaren. De cultuurraden brengen advies uit.

Goedkeuring gemeenteraad (juni 2018)

Na het openbaar onderzoek volgt de uiteindelijke vaststelling van de nieuwe straatnamen door de gemeenteraden.

Uitvoering (september-december 2018)

Volgens de planning zijn de meeste nieuwe namen bekend tegen half 2018, zodat er voldoende tijd is voor de betrokken inwoners, eigenaars en handelaars om de naamsverandering door te voeren. Een aantal instanties worden automatisch verwittigd. Meer informatie vind je hier.
Eind december 2018, begin januari 2019 worden de nieuwe straatnaamborden geplaatst.