Deel deze pagina

Gemeente Fusie Deinze Nevele

Nieuwe politiezone Deinze-Zulte-Lievegem

Gepubliceerd op  vrijdag 31 augustus 2018

Vanaf 1 januari 2019 zullen de politiezone Deinze-Zulte en de politiezone LoWaZoNe (na goedkeuring door alle gemeenteraden) fusioneren en samenwerken onder de naam "politiezone Deinze-Zulte-Lievegem". De voorgestelde fusie moet leiden tot een efficiëntere en betere dienstverlening die in elke gemeente op minstens hetzelfde niveau moet gehandhaafd blijven zoals dat vandaag het geval is. De interventieposten in Deinze en Zomergem en alle wijkcommissariaten in ieder gemeente blijven behouden.

De gemeentelijke fusiegolf in Oost-Vlaanderen heeft ook politionele gevolgen. Door het geplande samengaan van de gemeente Nevele met de stad Deinze sloten de drie resterende gemeenten van de politiezone LoWaZoNe (Lovendegem-Waarschoot-Zomergem) eind vorig jaar een principeovereenkomst tot fusie met de politiezone Aalter-Knesselare. Doordat de gemeente Aalter echter begin juli aangaf het proces te willen uitstellen én de politionele zorg in de regio hierdoor in het gedrang kwam, dienden de burgemeesters van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem op zoek te gaan naar een nieuwe partner. Na afweging van de mogelijkheden - waarbij ook rekening werd gehouden met een recente studie in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken over politionele schaalvergroting in Oost-Vlaanderen én de noodzaak te komen tot een meer efficiënte dienstverlening- werd besloten om een fusie van de politiezone LoWaZoNe met de politiezone Deinze-Zulte nader te onderzoeken. Na diverse gesprekken en heel wat voorbereidend werk op het vlak van financiën en structuur gaven de betrokken politiecolleges groen licht voor verdere uitwerking.

De besturen werken nu aan een concreet voorstel dat geagendeerd zal worden op de gemeenteraden van september 2018 van de zes betrokken gemeenten Deinze, Zulte, Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele. De voorgestelde fusie moet leiden tot een efficiëntere en betere dienstverlening die in elke gemeente op minstens hetzelfde niveau moet gehandhaafd blijven zoals op vandaag het geval is. Omdat de betrokken besturen bijzonder veel belang hechten aan de lokale verankering van de politiezorg zal vooral worden ingezet op een goed uitgebouwde wijkwerking en een interventiedienst die zal opereren vanuit de twee invalspunten Deinze en Lievegem (Politiegebouw Zomergem).

 

Bij de fusieplannen is ook ruimte voorzien om de komende jaren verder te blijven investeren in een kwaliteitsvolle politiezorg, afgestemd op de noden en behoeften van de verschillende gemeenten. Naast de voor de hand liggende voordelen van elke schaalvergroting zoals een efficiëntere werking, een beter beheer van de investeringen, besparing op overhead, enz… mikken de besturen met deze fusie vooral op een nóg hogere kwalitatieve politiezorg door het samenbrengen van de deskundigheid en de innovatieve technieken van beide politiezones. De schaalvergroting is een win-win situatie voor alle betrokken gemeenten.

Dank zij het partnerschap kunnen Deinze en Zulte hun kwalitatieve dienstverlening behouden tegen een lagere kostprijs en kan Lievegem aan een vergelijkbare investering als het aanvankelijke fusietraject de continuïteit van haar dienstverlening verderzetten. Bovendien maken zij door de fusie deel uit van een sterkte politiezone en kunnen de kosten voor de (ver)bouw van een hoofdcommissariaat in Aalter worden vermeden. Verder bieden de nieuwe plannen zekerheid voor het medewerkers en de negatieve aspecten van de defusie (overplaatsing personeel) worden vermeden. Tot slot is ook het feit dat de nieuwe politiezone volledig binnen de grenzen van de brandweerhulpverleningszone ‘Centrum’ valt en tevens past in het toekomstplaatje van grotere politiezones een mooie opportuniteit.

Als naam voor de nieuwe politiezone wordt “Politiezone Deinze – Zulte – Lievegem” vooropgesteld. Eerste hoofdcommissaris Benny Van Wabeke van de politiezone Deinze-Zulte krijgt de leiding van het fusietraject toevertrouwd. De besturen werken intussen aan een concreet voorstel dat zal worden geagendeerd op de gemeenteraden van september van de zes betrokken gemeenten. Indien alles verloopt volgens plan kan de nieuwe politiezone van start gaan op 1 januari 2019.