Deel deze pagina

Gemeente Fusie Deinze Nevele

Brandweer Nevele verlaat Meetjesland en kiest voor zone Centrum

Gepubliceerd op  maandag 22 januari 2018

Het brandweerkorps Nevele verlaat vanaf januari 2019 hulpverleningszone Meetjesland en sluit aan bij brandweerzone Centrum, waartoe Deinze al behoorde. Deze beslissing wordt op de eerstvolgende gemeenteraad van gemeente Nevele (30 januari 2018) ter goedkeuring voorgelegd.

De fusie van gemeenten heeft impact op de hulpverleningszones Centrum en Meetjesland. Een gemeente/stad kan niet tot twee zones behoren waardoor Deinze en Nevele een keuze moeten maken tot welke brandweerzone zij in de toekomst willen behoren.

Omdat zone Centrum bereid is tegemoet te komen aan een aantal financiële verzuchtingen van de stad Deinze en een onderbouwde operationele toekomstvisie heeft voor brandweerpost Nevele, binnen de fusiestad Deinze, heeft Nevele beslist toe te treden tot zone Centrum. Bovendien kan de hulpverleningszone Centrum de ruimste en beste dienstverlening bieden en beschikt ze reeds over een uitgebouwde professionele werking en omkadering. 

De principiële toetreding tot zone Centrum wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van Nevele op 30 januari 2018.