Deel deze pagina

Gemeente Fusie Deinze Nevele

Mijn adres wijzigt! Wat nu?

Infobrochure

Afhankelijk van uw situatie zal u een aantal administratieve stappen moeten vervullen. In samenwerking met de federale en de Vlaamse overheid proberen wij zoveel mogelijk voor u in orde te brengen. Enkele zaken zal u echter zelf moeten regelen. Wat wel en wat niet? Dat vindt u in de infobrochure

De infobrochure is een werkdocument. Sommige aanpassingen zijn nog onder voorbehoud. Hiervoor wachten we op verder nieuws van de hogere instanties. Zodra we meer informatie krijgen van de Vlaamse of federale overheid, passen we de infobrochure aan. 

Wanneer wijzigt mijn adres?

De nieuwe straatnamen en huisnummers zijn van toepassing vanaf 1 januari 2019.

Wat met de postcodes?

De postcodes 9800 en 9850 blijven behouden.

Vanaf 2019 zijn er twee officiële adresseringen:

  • 9800 Deinze in de deelgemeenten Astene, Bachte-Maria-Leerne, Deinze, Grammene, Gottem, Meigem, Petegem, Sint-Martens-Leerne, Vinkt, Wontergem, Zeveren;
  • 9850 Deinze in de deelgemeenten Hansbeke, Landegem, Merendree, Nevele, Poesele, Vosselare.

Wie wordt automatisch verwittigd van mijn nieuwe adres?

Om de hinder naar de burgers en bedrijven te beperken worden de volgende instanties automatisch ingelicht bij adreswijzigingen in het geval van een fusie:

  • Via Informatie Vlaanderen: het Rijksregister, waardoor volgende instanties automatisch worden ingelicht: arbeidsongevallenverzekeraars, fondsen voor bestaanszekerheid, gewestelijke huisvestingsmaatschappijen, kassen voor jaarlijkse vakantie, kinderbijslag, Kind en Gezin, Sociale zekerheid, VDAB & ziekenfonds.
  • Via Informatie Vlaanderen: nutsbedrijven (Telenet, Belgacom, Eandis, Farys, ...)
  • Via de gemeente: Centraal Referentieadressenbestand
  • Via de gemeente: Open street maps
  • Via de gemeente: de GPS-app Waze

De Vlaamse overheid, het Agentschap Binnenlands Bestuur en de gemeenten onderzoeken momenteel hoe nog meer instanties (vb. andere GPS-bedrijven, Kruispuntbank ondernemingen, inschrijvingen van voertuigen, inschrijving van dieren, …) automatisch kunnen ingelicht worden van de adreswijzigingen.

Moeten ondernemingen en verenigingen waarvan de straatnaam of het huisnummer wijzigt een melding maken aan het Belgisch staatsblad?

Ja. Dit wordt door het Belgisch Staatsblad gratis doorgevoerd als er een attest bijgevoegd is van de gemeentelijke overheid (dit geldt dan als betalingsbewijs), op voorwaarde dat de publicatie beperkt is tot die opgelegde adreswijzigingen.

Kan ik een nieuw huisnummerplaatje krijgen?

In geval van een verplichte verandering van huisnummer word je persoonlijk aangeschreven en zal je een huisnummer ontvangen samen met deze brief. Je kan uiteraard ook een eigen huisnummer aanbrengen, zolang het nummer duidelijk leesbaar is.

Wat met mijn identiteitskaart en andere documenten?

Iedereen wiens adres of huisnummer wordt gewijzigd wordt persoonlijk uitgenodigd. Na deze uitnodiging moet je de nodige documenten laten aanpassen. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zullen alle inwoners van Nevele in de loop van 2019 naar het gemeentehuis (Nevele) of dienstencentrum Leiespiegel (Deinze) moeten komen om het adres op hun identiteitskaart (of Kids-ID) te laten wijzigen. Deze aanpassing is gratis en ze hebben daar een jaar de tijd voor.

Alle inwoners van Nevele krijgen in het najaar van 2018 een brief waarin ze worden uitgenodigd om hun e-ID aan te passen. Na de administratieve verwerking worden eerst de inwoners van wie de straatnaam en/of het huisnummer verandert verwacht. Daarna is het de beurt aan de andere inwoners. Om lange wachtrijen aan het loket te vermijden zullen de Nevelaars per deelgemeente uitgenodigd worden.
De inwoners van Deinze moeten hun e-ID niet laten aanpassen, tenzij hun straatnaam en/of huisnummer wijzigt. Deze inwoners krijgen ook een brief en moeten naar dienstencentrum Leiespiegel of naar het gemeentehuis in Nevele gaan. Dit kan ook vanaf 1 februari 2019.

Zullen de hulpdiensten de nieuwe straten vinden?

De hulpdiensten zijn op de hoogte van de straatnaamwijzigingen en passen hun kaarten aan. Deze aangepaste kaarten worden in hun systeem verwerkt direct na de jaarwisseling.

Zullen GPS-toestellen het juiste adres vinden?

De meeste GPS-leveranciers en makers van navigatie-apps zijn op de hoogte. Zo zullen de nieuwe straatnamen bij Waze, TomTom, Here, Apple maps en Openstreetmaps begin januari in de kaart verschijnen. Vergeet niet zelf je GPS-toestellen te updaten.

De GIS-dienst geeft de wijzigingen door voor Google Maps, maar ondervindt dat deze niet altijd worden aangepast door Google. Inwoners kunnen wijzigingen ook zelf doorgeven via www.google.be/maps (rechts onderaan ‘feedback verzenden’).

Wat met verkoopakten, contracten, inschrijvingsbewijs auto?

Op akten en contracten moet het adres vermeld worden dat geldig is op het moment van ondertekening. Zo is bijvoorbeeld een contract ondertekend op 18 december 2018 met adres 'Cyriel Buyssestraat 15, 9850 Nevele' geldig en correct opgesteld. Een contract ondertekend op 3 januari 2019 moet 'Cyriel Buyssestraat 15, 9850 Deinze' vermelden.

Inschrijvingsbewijzen van voertuigen moeten niet aangepast worden bij adreswijziging van de eigenaar.