Deel deze pagina

Gemeente Fusie Deinze Nevele

Mijn adres wijzigt! Wat nu?

Wanneer wijzigt mijn adres?

De nieuwe straatnamen en huisnummers zijn van toepassing vanaf 1 januari 2019.

Wat met de postcodes?

De postcodes 9800 en 9850 blijven behouden.

Wie wordt automatisch verwittigd van mijn nieuwe adres?

Om de hinder naar de burgers en bedrijven te beperken worden de volgende instanties automatisch ingelicht bij adreswijzigingen in het geval van een fusie:

  • Via Informatie Vlaanderen: het Rijksregister, waardoor volgende instanties automatisch worden ingelicht: arbeidsongevallenverzekeraars, fondsen voor bestaanszekerheid, gewestelijke huisvestingsmaatschappijen, kassen voor jaarlijkse vakantie, kinderbijslag, Kind en Gezin, Sociale zekerheid, VDAB & ziekenfonds.
  • Via Informatie Vlaanderen: nutsbedrijven (Telenet, Belgacom, Eandis, Farys, ...)
  • Via de gemeente: Centraal Referentieadressenbestand
  • Via de gemeente: Open street maps
  • Via de gemeente: de GPS-app Waze

De Vlaamse overheid, het Agentschap Binnenlands Bestuur en de gemeenten onderzoeken momenteel hoe nog meer instanties (vb. andere GPS-bedrijven, Kruispuntbank ondernemingen, inschrijvingen van voertuigen, inschrijving van dieren, …) automatisch kunnen ingelicht worden van de adreswijzigingen.

Moeten ondernemingen en verenigingen waarvan de straatnaam of het huisnummer wijzigt een melding maken aan het Belgisch staatsblad?

Ja. Dit wordt door het Belgisch Staatsblad gratis doorgevoerd als er een attest bijgevoegd is van de gemeentelijke overheid (dit geldt dan als betalingsbewijs), op voorwaarde dat de publicatie beperkt is tot die opgelegde adreswijzigingen.

Kan ik een nieuw huisnummerplaatje krijgen?

In geval van een verplichte verandering van huisnummer kan je bij de gemeente een gratis huisnummerplaatje (standaard uitvoering) afhalen. Je kan uiteraard ook een eigen huisnummer aanbrengen, zolang het nummer duidelijk leesbaar is.

Wat met mijn identiteitskaart en andere documenten?

Het gemeentebestuur nodigt iedereen persoonlijk uit wiens adres werd gewijzigd. Na deze uitnodiging moet je de nodige documenten laten aanpassen.