Deel deze pagina

Gemeente Fusie Deinze Nevele

Bevoegdheden college van burgemeester en schepenen bekend

Gepubliceerd op  vrijdag 16 november 2018

De komende zes jaar zal een coalitie van CD&V en Open Deinze de fusiestad Deinze besturen. Het nieuwe college van burgemeester en schepenen telt 10 leden.

Jan Vermeulen - Burgemeester (CD&V)

 • Politie
 • Brandweer
 • Algemene coördinatie veiligheid & evenementen
 • Communicatie, informatie, participatie
 • Stadsontwikkeling- en dorpskernhernieuwing
 • AGB
 • Intergemeentelijke samenwerking - regiowerking
 • Internationale samenwerking
 • Duurzaamheid / Fietsbeleid
 • Bevolking - Burgerlijke Stand

Norbert De Mey - eerste schepen (Open Deinze)

 • Financiën
 • Sport
 • ICT (informatie- en communicatietechnologie)
 • Industrie
 • Smart-city

Johan Cornelis - tweede schepen (CD&V)

 • Openbare werken
 • Landbouw
 • Stations
 • Noodplanning en preventie
 • Ontvangst jubilarissen

 Rutger De Reu - derde schepen (CD&V)

 • Cultuur
 • Gemeenschapszalen
 • Mudel
 • Bibliotheek
 • Immaterieel erfgoed
 • Jeugd
 • Woonbeleid
 • Verbroedering

Conny De Spiegelaere -vierde schepen (CD&V)

 • Sociale zaken en welzijn
 • Woonzorg - zorgbedrijf
 • Senioren

Bruno Dhaenens - vijfde schepen (Open Deinze)

 • Lokale economie
 • Toerisme
 • Feestelijkheden
 • Markten

Trees Van Hove - zesde schepen (CD&V)

 • Onderwijs - Kunstonderwijs
 • Kinderopvang - Huis van het kind
 • Ontwikkelingssamenwerking

Bart Van Thuyne - zevende schepen (CD&V)

 • Ruimtelijke ordening - stedenbouw
 • Mobiliteit
 • Technische Uitvoeringsdienst
 • Materieel en funerair erfgoed

Filip Vervaeke - achtste schepen (Open Deinze)

 • Personeel - HRM
 • Milieu
 • Gezondheidszorg-preventie (Logo Gezond +/ Drugpreventie)
 • Dierenwelzijn

Marleen Vanlerberghe - voorzitter Bijzonder Comité – negende schepen (CD&V)

 • Voorzitter Bijzonder Comité
 • Armoedebeleid
 • Kerkfabrieken
 • Personen met een beperking

 

Sofie D’hondt (Open Deinze) wordt voorzitter van de gemeenteraad.

 

Op de foto:

 • zittend van links naar rechts: Conny De Spiegelaere, Johan Cornelis, Jan Vermeulen, Norbert De Mey, Rutger De Reu
 • staand van links naar rechts: Sofie D'hondt, Filip Vervaeke, Trees Van Hove, Bruno Dhaenens, Bart Van Thuyne, Marleen Vanlerberghe